ESTA status controleren
ESTA nieuws, informatie en hulp.

Wat zijn de functies van de U.S. Customs and Border Protection (CBP)?

Bewerkt: okt 31, 2023  | Tags: Douane en grensbescherming, Grensbeveiliging, Immigratie in de VS

De U.S. Customs and Border Protection (CBP) is de federale instantie die verantwoordelijk is voor het bewaken van de grenzen van het land. Van havens van binnenkomst tot land, lucht en zee, het CBP werkt onvermoeibaar om criminelen en gevaarlijke voorwerpen buiten het land te houden en tegelijkertijd de stroom van legitieme handel en reizen te vergemakkelijken. In dit artikel bekijken we wat het CBP doet en welke invloed het heeft op reizigers die de Verenigde Staten binnenkomen.

[1] Het CBP beschermt de grenzen van Amerika

Het CBP werkt nauw samen met verschillende partners, waaronder andere overheidsinstanties en lokale wetshandhavers, om de grenzen van Amerika te bewaken door te voorkomen dat terroristen, buitenlandse criminelen en andere verboden materialen het land binnenkomen. Via land-, lucht- of zeehavens werken hoog opgeleide agenten ijverig om de illegale handel over de Amerikaanse grenzen tegen te houden met waakzaamheid, technologie, zoals gezichtsherkenning, en handhaving van de bestaande wetten. Aangezien de dreigingen elke dag veranderen, past het CBP zich voortdurend aan om de VS doeltreffend te blijven beschermen en tegelijkertijd legitieme reizigers te helpen om veilig de toegangspoorten van Amerika binnen te komen.

[2] Het CBP handhaaft immigratiewetten en -regels, bestrijdt terrorisme en beschermt tegen drugssmokkel en smokkelwaar.

Het CBP is niet alleen een vitale component van de nationale veiligheid, het is ook een belangrijke motor van de Amerikaanse veiligheid en gezondheid. Het CBP handhaaft de immigratiewetten en -reglementen en beschermt tegen de smokkel van drugs naar de Verenigde Staten. Het agentschap werkt ook hard aan terrorismebestrijding en zorgt ervoor dat Amerikaanse burgers veilig blijven voor aanvallen in het buitenland of in eigen land. Het werk van het CBP wordt vergemakkelijkt door het beheer van het Electronic System for Travel Authorization(ESTA) Visa Waiver Program en de handhaving van visumregels en -voorschriften. Het CBP speelt een centrale rol bij het identificeren van buitenlandse onderdanen die de Verenigde Staten binnenkomen via veiligheidsscreeningprocedures die mogelijk worden gemaakt door het Visa Waiver Program en ESTA.

Bovendien blijft het CBP bedreigingen identificeren en indijken die te maken hebben met de onwettige stroom van koopwaar of smokkelwaar over de grenzen van de V.S. en versterkt het de processen voor de strijd tegen productvervalsing, die zowel de veiligheid van individuen als de federale economie bedreigt. Uiteindelijk blijft het CBP zich inzetten voor zijn missie om de V.S. veilig en beveiligd te houden tegen illegale bedreigingen of activiteiten.

[3] Het CBP regelt de goederenstroom het land in en uit.

U.S. Customs and Border Protection speelt een belangrijke rol bij het reguleren van de goederenstroom vanuit het buitenland naar de Verenigde Staten. De CBP moet ervoor zorgen dat importeurs zich houden aan de wetten en voorschriften op het gebied van de naleving van de handel en dat de invoerrechten correct worden geïnd en toegepast. Als zodanig is dit agentschap een vitale pijler geworden in het handhaven van de integriteit van de internationale handelsmarkten. Zonder hun werk zouden gewetenloze handelaars de wereldhandel ernstig kunnen beïnvloeden door belastingen te ontwijken of goederen van inferieure kwaliteit te verkopen. Met het CBP op zijn plaats kunnen zowel bedrijven als consumenten genieten van de voordelen van vrij ondernemerschap over de grenzen heen.

[4] Het CBP voorkomt de illegale binnenkomst van mensen en dieren in de Verenigde Staten.

De grenzen van de Verenigde Staten zijn een cruciaal onderdeel van de veiligheid van de natie. Om de veiligheid en zekerheid van de natie te garanderen, werkt U.S. Customs and Border Protection ijverig om te voorkomen dat mensen en dieren illegaal het land binnenkomen. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het opsporen en aanhouden van reizigers die niet correct gedocumenteerd zijn, het inspecteren van binnenkomende vracht in de havens van binnenkomst, het voorkomen dat landbouwproducten het land binnenkomen of verlaten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu, en het patrouilleren in zowel land- als watergebieden in een poging om de grenzen van de VS te beschermen. Met zijn onvermoeibare aandacht voor veiligheid is Customs and Border Protection een geduchte kracht geworden in het beschermen van Amerika's thuisland.

[5] De CBP helpt andere wetshandhavingsinstanties bij onderzoeken en aanhoudingen.

Het CBP is ook een belangrijk onderdeel van het wetshandhavingsnetwerk van de Verenigde Staten. Als federaal agentschap staat het CBP andere agentschappen bij wanneer ze hulp nodig hebben bij onderzoeken of aanhoudingen. Dit omvat het verschaffen van technische expertise in verband met immigratie en douane alsook coördinatie tussen agentschappen. Deze betrokkenheid stroomlijnt het delen van informatie tussen verschillende overheidsorganisaties.

Zonder deze vitale samenwerking zouden veel politieonderzoeken en arrestaties van verdachten ernstig gehinderd worden. Dankzij de toegewijde agenten van het CBP hebben wetshandhavingsdiensten over het hele land een effectieve bondgenoot als het erom gaat ervoor te zorgen dat het recht zijn beloop krijgt.

Conclusie

Het is duidelijk dat de U.S. Customs and Border Protection een belangrijke rol speelt in de veiligheid van Amerikanen en reizigers door de grenzen van de V.S. te bewaken, de immigratiewetten af te dwingen, de smokkel van drugs en smokkelwaar te voorkomen, de goederenstroom naar en uit het land te reguleren, de illegale binnenkomst van mensen en dieren te voorkomen en waar nodig bijstand te verlenen aan andere wetshandhavingsinstanties. Bovendien zorgt het agentschap voor economische veiligheid door de naleving van handelsregels, zodat Amerikaanse bedrijven niet in het nadeel zijn tegenover hun internationale concurrenten. Door het belang van de missie van het CBP te erkennen, kunnen we allemaal het werk waarderen dat ze doen om Amerika sterker te maken voor toekomstige generaties.