ESTA status controleren
ESTA nieuws, informatie en hulp.

Wat wordt verstaan onder veiligheidsrisico’s bij ESTA?

Bewerkt: aug 25, 2023  | Tags: Grensbeveiliging, ESTA vereisten, ESTA voorwaarden

Inleiding

Sinds 2008 is de veiligheid van het VWP (Visa Waiver Program) verbeterd door de introductie van ESTA, dat het CBP (U.S. Customs and Border Protection) in staat stelt om potentiële reizigers door te lichten om te zien of ze een veiligheidsrisico vormen voordat ze aan boord gaan van een vliegtuig naar de Verenigde Staten. ESTA vormt een tegenwicht voor de kwetsbaarheden en risico's van visumvrij reizen met een extra beveiligingslaag. Door de screening vooraf kan het DHS-personeel zijn inspanningen richten op het kleine aantal reizigers dat mogelijk een bedreiging vormt.

How does the ESTA identify security risks?
Hoe identificeert het ESTA veiligheidsrisico's?

Hoe worden reizigers door het ESTA gescreend?

Het Electronic System for Travel Authorization (ESTA) is een geautomatiseerd systeem dat door het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) wordt gebruikt om te bepalen of bezoekers in aanmerking komen om naar de Verenigde Staten te reizen in het kader van het Visa Waiver Program (VWP). Het algemene doel van ESTA is om aanvragers te screenen op potentiële veiligheidsrisico's voordat ze in de Verenigde Staten aankomen. Hier volgen enkele manieren waarop het ESTA-systeem veiligheidsrisico's kan identificeren:

[1] Gegevensverzameling en verificatie

Persoonlijke informatie: Aanvragers moeten accurate persoonlijke informatie verstrekken, waaronder hun volledige naam, geboortedatum en paspoortgegevens.

Reisinformatie: De aanvraag vereist ook details over je reisplannen, waaronder je vluchtnummer en bestemming binnen de Verenigde Staten.

Vragenlijst: Tijdens de aanvraagprocedure moeten reizigers een aantal vragen beantwoorden die betrekking hebben op hun geschiktheid onder het VWP, en op veiligheids- en gezondheidszaken.

[2] Achtergrondcontroles en kruisverwijzingen tussen gegevens

Nationale databanken: Informatie uit de aanvraag wordt vergeleken met verschillende Amerikaanse veiligheidsdatabases, zoals de Terrorist Screening Database, om mogelijke overeenkomsten of rode vlaggen te identificeren.

Delen tussen instanties: Het DHS kan ook samenwerken met andere federale agentschappen en internationale partners om gegevens te vergelijken.

Strafrechtelijk verleden: Vragen over criminele antecedenten kunnen aanvragers markeren die een veiligheidsrisico kunnen vormen.

[3] Analytische algoritmen

Het ESTA-systeem maakt gebruik van algoritmen die zijn ontworpen om aanvragen te markeren op basis van een reeks criteria die op een veiligheidsrisico kunnen wijzen. De details worden om veiligheidsredenen niet openbaar gemaakt.

[4] Continu toezicht

Updates: Zelfs na de eerste goedkeuring kunnen ESTA-autorisaties worden ingetrokken als er nieuwe informatie aan het licht komt die suggereert dat een reiziger een veiligheidsrisico vormt.

Toegangspoort: Goedkeuring van een ESTA-aanvraag garandeert geen toegang tot de Verenigde Staten. Functionarissen van Customs and Border Protection (CBP) in de haven van binnenkomst zullen ook controles uitvoeren en kunnen de toegang weigeren als ze veiligheidsrisico's vaststellen.

Wat zijn de recente ESTA-beveiligingsverbeteringen?

Als antwoord op deze toenemende bezorgdheid heeft het DHS de beveiliging van het VWP verbeterd door middel van verbeteringen aan ESTA. Naast het vergemakkelijken van visumvrij reizen naar de Verenigde Staten, zullen de verbeteringen het vermogen van het CBP om reizigers door te lichten vergroten en helpen bij het aanpakken van het probleem van terugkerende buitenlandse strijders. ESTA-aanvragers wordt nu gevraagd aanvullende informatie te verstrekken, die allemaal op het ESTA-aanvraagformulier kan worden bekeken. De nieuwe vragen kunnen als volgt worden samengevat:

Zelfs met deze extra vragen is een ESTA niet hetzelfde als een elektronisch visum. Het aanvragen van een ESTA is nog steeds een veel minder ingewikkeld proces dan het aanvragen van een B1- of B2-visum, waarbij biometrische en biografische informatie moet worden verstrekt en een interview met een consulair ambtenaar van de VS nodig is. Ondanks de verhoogde veiligheidsniveaus blijft het aantal mensen dat naar de VS wil reizen groeien.

Welke databases of beveiligingssystemen worden door ESTA gebruikt om te bepalen of een aanvrager in aanmerking komt?

Landen die deelnemen aan het Visa Waiver Programma zijn verplicht om inlichtingen te delen en samen te werken met de Verenigde Staten op het gebied van veiligheid. De VWP-status van een land wordt elke twee jaar gecontroleerd, zodat de veiligheids- en antiterrorismemaatregelen kunnen worden herzien. Wanneer u online een ESTA aanvraagt, vergelijkt het systeem onmiddellijk de biografische informatie die door aanvragers wordt verstrekt met meerdere databases, waaronder de TSDB (Terrorist Screening Database), records van verloren en gestolen paspoorten, de SLTD (INTERPOL'S Stolen and Lost Travel Documents database), eerdere weigeringen van het Visa Waiver Program, visumintrekkingen, versnelde verwijderingen, evenals gegevens van volksgezondheidsafdelingen, waaronder het CDCP (Centers for Disease Control and Preventions) om te controleren of er personen zijn die lijden aan een overdraagbare ziekte die een bedreiging vormt voor de volksgezondheid.

Wat zijn de typische risico's die worden gebruikt om te bepalen of een aanvrager al dan niet in aanmerking komt?

Wanneer u een ESTA aanvraagt, moet u ja of nee antwoorden op 9 vragen die worden gebruikt om te bepalen of u al dan niet in aanmerking komt. De vragen omvatten:

  • Of u al dan niet lijdt aan een lichamelijke of geestelijke aandoening
  • Of je een overdraagbare ziekte hebt
  • Of je drugs gebruikt of wetten hebt overtreden met betrekking tot illegale drugs
  • Of u ooit bent gearresteerd voor een misdrijf dat heeft geleid tot ernstige materiële schade of ernstige schade aan een andere persoon of overheidsinstantie
  • Of u zich moet bezighouden of ooit hebt beziggehouden met terroristische activiteiten
  • Of u ooit fraude hebt gepleegd om een visum te verkrijgen voor uzelf of namens iemand anders
  • Of u eerder een visum is geweigerd of de toegang tot de VS is geweigerd
  • Als u ooit werk hebt gezocht of momenteel werk zoekt zonder het juiste visum, of als u ooit langer bent gebleven dan uw visum
  • Als u sinds 1 maart 2011 naar een lijst van landen bent gereisd die momenteel als een risico worden beschouwd, waaronder Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Somalië, Soedan, Syrië of Jemen.

Als een aanvrager ja antwoordt op een van deze vragen, wordt zijn aanvraag waarschijnlijk geweigerd.