ESTA status controleren
ESTA nieuws, informatie en hulp.

Wat is het SENTRI-programma?

Bewerkt: feb 15, 2023  | Tags: SENTRI, ESTA-ervaring

SENTRI, of als u graag de volledige naam wilt weten, The Secure Electronic Network for Travelers’ Rapid Inspection, is een programma in de V.S. dat onder leiding staat van CBP (Customs and Border Protection). Het voornaamste doel van dit programma is snelle toegang te vereenvoudigen bij aankomst in de V.S. voor reizigers met laag risico die vooraf zijn goedgekeurd.

Door dit programma wordt het mogelijk gemaakt voor deelnemers om het land te betreden via zuidelijke landsgrenzen door gebruik van speciale doorgangen met prioriteit. Zoals eerder genoemd is, dienen reizigers die van dit programma gebruik willen maken, vooraf te worden goedgekeurd. Bereid u voor op een persoonlijk onderhoud en een grondige achtergrondcheck voordat u opgenomen wordt in het SENTRI-programma.

Wat zijn de voordelen van het SENTRI-programma?

Als lid van het SENTRI-programma wordt het reizigers mogelijk gemaakt enorm veel wachttijd te besparen aan hun aangewezen doorgangspunt, omdat SENTRI leden toegestaan wordt:

 • Aangewezen doorgangspunten te gebruiken aan de zuidelijke landsgrenzen met Mexico
 • Global Entry incheckautomaten te gebruiken als zij de V.S. per vliegtuig betreden*
 • De NEXUS doorgang kunnen gebruiken wanneer zij de V.S.  vanuit Canada over land binnenkomen

*Mexicaanse staatsburgers die lid zijn van het SENTRI-programma dienen Global Entry aan te vragen via hun Trusted Traveler Program.

Wie zouden een SENTRI pas kunnen aanvragen?

De volgende soorten reizigers kunnen het meest baat hebben bij het aanvragen van een SENTRI pas:

[1] Mensen die dicht bij de Mexicaanse grens wonen en die vaak die grens over gaan

Het gebeurt heel vaak dat men uren staat te wachten bij de internationale landsgrens tussen deze twee landen. Als u en uw medereizigers in het bezit zijn van SENTRI passen kunt u zich uren van wachten in lange wachtrijen besparen aan deze grensovergangen.

SENTRI is voornamelijk gecreëerd met het oog op personen die veelvuldig de grens tussen de V.S. en Mexico moeten overgaan, zodat de meeste registratiepunten gesitueerd zijn in steden in de buurt van deze grens. Momenteel bestaan er 11 van deze punten:

 • Californië: San Diego en Calexico
 • Texas: Hidalgo, El Paso, Laredo, en Brownsville
 • Arizona: Tucson, Phoenix, Nogales, Douglas, en San Luis.

[2] Mensen die binnenkort meerdere tochten naar Mexico willen ondernemen

Indien u van plan bent een groot aantal tochten tussen Mexico en de Verenigde Staten te ondernemen in de nabije toekomst, dan zou het de moeite en de uitgave waard zijn om een SENTRI kaart aan te vragen. Bedenk daarbij echter wel dat u dan eerst een van de registratiepunten dient te bezoeken die eerder genoemd werden.  

Wat zijn de vereisten voor het SENTRI-programma?

Een positief punt is dat het Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection programma niet aan leeftijd of staatsburgerschap gebonden is. Aanvragers die nog geen 18 zijn dienen echter wel toestemming te krijgen van een van de ouders of verzorgers om zich bij het SENTRI-programma te kunnen aansluiten.

Het is u niet toegestaan om deel te nemen aan het SENTRI-programma indien u:

 • Onvolledige of foutieve info op uw aanvraag opgeeft
 • Zich ooit schuldig heeft gemaakt aan overtreding van immigratie-, douane- of landbouwwetten of verordeningen in een land
 • Ooit schuldig bent bevonden aan een misdrijf
 • Een openstaand arrestatiebevel of lopende aanklachten heeft, waaronder het besturen van een voertuig onder invloed
 • Geweigerd bent een vuurwapen te kopen
 • Gratie heeft verkregen voor een misdrijf in een land
 • Geen toegang krijgt tot de V.S. volgens de huidige immigratie-gerelateerde verordeningen. Dit geldt ook voor aanvragers die in het bezit zijn van goedgekeurde vrijstellingen of voorwaardelijke vrijlatingsdocumentatie of niet-ontvankelijkheid
 • Momenteel aan een onderzoek onderworpen wordt door een wetshandhavingsinstantie
 • Niet kunt aantonen bij CBP dat u een laag risico status heeft

Hoe werkt de SENTRI-aanvraagprocedure?

Alvorens stappen te ondernemen om u aan te sluiten bij het SENTRI-programma is het verstandig om de voorwaarden door te lezen, indien u dit nog niet gedaan heeft.

De eigenlijke aanvraagprocedure is heel eenvoudig en er zijn slechts een paar stappen voor nodig:

 1. U begint met het creëren van een TTP (Trusted Traveler Program System) account. U kunt niet het account van iemand anders gebruiken. Ongeacht uw leeftijd, dient u een eigen account te hebben.
 2. Wanneer u een TTP-account gecreëerd heeft, kunt u inloggen en de aanvraag voltooien. Houdt u er rekening mee dat u bij elke aanvraag een niet-restitueerbaar vast bedrag betaalt.
 3. Na ontvangst van uw aanvraag en de vereiste vergoeding zal CBP controleren of u aan alle voorwaarden voldoet. Indien zij uw aanvraag voorwaardelijk goedkeuren zult u instructies ontvangen aangaande een onderhoud bij een van de SENTRI-registratiepunten. Iedere aanvrager dient zijn eigen onderhoud bij te wonen, ook indien hij nog geen 18 is.
 4. Wanneer u naar de afspraak gaat bij een van de SENTRI-registratiepunten dient u uw paspoort mee te nemen, alsmede een andere vorm van identificatie zoals een ID kaart of rijbewijs. Wettelijk permanent ingezetenen zullen ook hun verblijfsvergunning moeten tonen.

Dan dient u ook nog uw registratiepapieren van uw voertuig mee te brengen, alsmede een bewijs van autoverzekering in de V.S. bij een maatschappij die wettelijk goedgekeurd is om autoverzekering te bieden in de V.S.

Wat moet u doen wanneer u uw SENTRI kaart heeft ontvangen?

Indien uw SENTRI-aanvraag na het onderhoud is goedgekeurd, zal u een RFID kaart (RFID = Radio Frequency Identification) worden verstrekt die u identificeert als lid van het SENTRI-programma.

Hoe kunt u uw SENTRI kaart activeren?

Om uw SENTRI kaart te activeren hoeft u alleen in te loggen op uw GOES (Global Online Enrollment System) account. Zodra u ingelogd bent, navigeer naar Program Membership, zoek de ‘Activate Membership Card’ knop en klik erop. Makkelijker kan het niet.

Hoe gebruikt u de SENTRI kaart?

Wanneer u bij de grensovergang komt, let dan op dat u in een rijbaan voor SENTRI staat. Zowel uw voertuig als de identiteit van de inzittenden worden dan automatisch door het systeem herkend. Dit gebeurt door de volgende stappen:

 • Bij aankomst leest het systeem het registratienummer van uw RFID kaart
 • Dan zoekt het uw informatie op die dan zichtbaar wordt op het computerscherm van de CBP-beambte
 • De beambte controleert uw gegevens en zal u een teken geven om door te rijden of u wordt gevraagd zich te onderwerpen aan nadere inspectie

Veelvuldig gestelde vragen omtrent SENTRI

V: Ik woon in Mexico. Kom ik in aanmerking voor het aanvragen van een SENTRI kaart?

A: Iedereen die een staatsburger of permanent ingezetene is van de Verenigde Staten of Mexico kan die aanvragen. De SENTRI kaart kan echter alleen worden verstrekt aan vooraf goedgekeurde reizigers met laag risico wier persoonlijke informatie zorgvuldig gecontroleerd is door zowel de wetshandhaving van de Verenigde Staten als die van Mexico en door grenscontrole instanties.

V: Hoe lang duurt het voordat mijn SENTRI kaart wordt goedgekeurd?

A: De verwerking van uw aanvankelijke aanvraag zou niet langer mogen duren dan 20-30 minuten. Bij een voorwaardelijke goedkeuring kan het echter wel 6 weken duren. Het maken van een afspraak voor een onderhoud kan ook verscheidene weken of maanden in beslag nemen.

V: Hoe lang is een SENTRI kaart geldig?

A: Een SENTRI pas blijft vijf jaar geldig na datum van afgifte, voordat hij moet worden vernieuwd.

V: Wanneer is SENTRI een betere keuze dan Global Entry?

A: Mensen die regelmatig per auto naar Canada of Mexico moeten reizen vinden SENTRI de beste keuze. De kosten zijn hoger, maar er zitten meer voordelen aan verbonden dan aan Global Entry. Als u niet regelmatig per auto naar Canada of Mexico reist, maar wel veel internationaal op reis bent, kan Global Entry de beste optie voor u zijn aangezien de inschrijfkosten lager zijn dan SENTRI.

V: Is het toegestaan om met de auto van iemand anders door een SENTRI-rijbaan te rijden?

A: Het antwoord is kort: nee, dit is u niet toegestaan. Het voertuig dient te worden bestuurd door een persoon die lid is van TTP (Trusted Traveler Program). De bestuurder dient zijn SENTRI kaart, Global Entry kaart of NEXUS kaart gereed te houden.

V: Wat heeft SENTRI met ESTA te maken?

A: Voor personen die in aanmerking komen is ESTA een veel sneller alternatief voor het aanvragen van een visum voor de V.S. Het verkrijgen van een visum kan zes maanden of langer duren, terwijl een ESTA doorgaans goedgekeurd wordt binnen 72 uur. Het is echter belangrijk om te weten dat een ESTA geen verzekering is van uw toegang tot de V.S. Dat wordt bepaald door CBP bij uw aankomst.

Alleen staatsburgers van landen die onder het visumvrijstellingsprogramma VWP (Visa Waiver Program) thuishoren kunnen een ESTA aanvragen, en Mexico is geen onderdeel van het Visa Waiver Program (visumvrijstellingsprogramma). Dan komt het SENTRI-programma aan bod. Het is specifiek gecreëerd om de grensovergang tussen dat land en de Verenigde Staten sneller en minder lastig te maken.

V: Is de SENTRI pas het geld waard?

A: Personen die niet ver van het dichtstbijzijnde SENTRI-registratiepunt wonen en die de grens tussen de V.S. en Mexico een paar keer per jaar over gaan zouden zeker moeten overwegen een SENTRI pas aan te schaffen.

Alhoewel het vrij hoge inschrijfbedrag van $122,25 per persoon het hoogste tarief is van alle Trusted Traveler Programma’s, kunt u zich lange wachttijden besparen in lange wachtrijen aan de grens tussen de V.S. en Mexico. Bovendien maken de voordelen die verbonden zijn aan de TSA PreCheck®, Global Entry en het gebruik van NEXUS rijbanen alles meer dan de moeite waard.