Tijdens de zwangerschap naar de V.S. reizen

Gepubliceerd: Jun 18, 2021, Bewerkt: Jun 18, 2021 | Tags: VS visumbeperkingen, VS immigratie, ESTA-vereisten

Nieuwe visumbeperkingen maken het moeilijker voor zwangere vrouwen om de Verenigde Staten binnen te komen

De regering Trump is sceptisch geweest ten opzichte van buitenlanders die naar de Verenigde Staten reizen tijdens de zwangerschap om “staatsburgerschap door geboorterecht” te verkrijgen voor hun kind.

Volgens de cijfers van de Centers for Disease control and Prevention in de V.S. werden in 2017 ongeveer 10.000 baby’s in de Verenigde Staten aan buitenlanders geboren. In januari 2020 werden door het U.S. Department of State (Bureau of Consular Affairs) nieuwe regels gegeven waardoor ambassades en consulaten aanvragen van zwangere vrouwen voor B1 en B2 visa kunnen weigeren indien zij van mening zijn dat de reden voor het bezoeken van de V.S. is, de bevalling in dit land te laten plaatsvinden.

Bij veel luchtvaartmaatschappijen worden al strenge regels gehanteerd met betrekking tot het reizen in vergevorderde zwangerschap. De meeste maatschappijen staan reizen tot de 36ste week toe en sommige hanteren een eerdere termijn. De regels verschillen van maatschappij tot maatschappij en ook ligt het eraan of het om nationaal of internationaal reisverkeer gaat. Vrouwen die tijdens de zwangerschap naar de Verenigde Staten reizen moeten ook aan bepaalde immigratievereisten voldoen.

Zwangerschap en de immigratiewet van de V.S.

In de Verenigde Staten wordt bij de immigratiewetten op dezelfde manier naar zwangerschap gekeken als naar andere medische condities. Dit betekent dat u, wanneer u de V.S. met een B-2 visum betreedt, een particuliere ziektekostenverzekering dient te hebben of over voldoende financiële middelen moet beschikken om medische verzorging die u nodig zou kunnen hebben, te bekostigen. Een bevalling in de Verenigde Staten kan een kostbare aangelegenheid zijn. Een normale bevalling bijvoorbeeld, zonder complicaties, kan al snel rond de $10.000 USD kosten.

In januari 2020 werd een belangrijk amendement van de visumwetgeving van kracht. Volgens de nieuwe regels wordt de uitgifte van B-2 visa aan zwangere vrouwen beperkt. Dit heeft tot doel de praktijk van het reizen naar de V.S. om daar  een baby geboren te laten worden zodat het kind automatisch staatsburgerschap van de Verenigde Staten krijgt, te voorkomen.

De verandering van de regelgeving heeft geen invloed op iemand die in de procedure zit van het aanvragen van een groene kaart (blijvend wettelijk staatsburgerschap) of tijdelijke niet-immigratievisa zoals H-1B werknemersvisa, F-1 akademische en M-1 studentenvisa. Mensen die naar de V.S. reizen op eerder verkregen visa worden ook uitgezonderd, alsmede staatsburgers van landen die deelnemer zijn aan het Visumvrijstellingsprogramma.

Onder de nieuwe beperkingen wordt een zwangere vrouw die een B-2 visum aanvraagt voor de periode waarin de geboorte van haar baby wordt verwacht, beschouwd als een persoon die specifiek naar de V.S. reist om staatsburgerschap voor haar kind te verkrijgen. Om met succes een visum te verkrijgen, dient een vrouw nu bewijs van een geldige reden voor het bezoek te geven, of een bewijs dat zij vóór de datum van de bevalling terug zal gaan. Als zij over enig gedocumenteerd bewijs beschikt om haar verzoek te staven, dient zij dit te tonen tijdens het visumgesprek.

Het is nog steeds mogelijk voor een zwangere vrouw om een toeristenvisum voor medische behandelingen in de Verenigde Staten te verkrijgen, bijvoorbeeld als zij specialistische hulp nodig heeft. De aanvraagster dient aan te tonen dat een arts in de V.S. overeengekomen is de vereiste behandeling te geven en dat zij over voldoende financiële middelen beschikt.

Vooraf controleren van zwangere reizigers voordat zij met een vliegtuig naar de Verenigde Staten gaan

Internationale luchtvaartmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor het betalen van uw retourvlucht indien u de toegang tot een land van bestemming wordt geweigerd. Daarom controleren de luchtvaartmaatschappijen de passagiers vooraf om te bepalen of zij voldoen aan de vereisten voor het betreden van het land van bestemming. Als de luchtvaartmaatschappijen deze controles niet uitvoeren kunnen zij zware boetes opgelegd krijgen.

Als een vrouw duidelijk zwanger is, kan haar worden gevraagd documentatie te overhandigen met het bewijs dat zij vóór de datum van de bevalling zal  terugkeren of dat zij over de financiële middelen beschikt om voor medische zorg in de V.S. te betalen. De luchtvaartmaatschappijen zijn bezorgd dat de weeën tijdens de vlucht beginnen en dat zij met spoed met een retourvlucht terug moet gaan indien haar de toegang tot de V.S. wordt geweigerd.

Controle bij aankomst op een vliegveld in de V.S.

Bij aankomst op een vliegveld in de V.S. worden zwangere vrouwen gecontroleerd door beambten van Customs and Border Protection (CBP). CBP kan de zwangere reiziger vragen stellen omtrent haar financiële mogelijkheden om medische kosten te vergoeden bij het bevallen van een baby in de Verenigde Staten. Hoe dichter ze bij de datum van de bevalling is, des te intenser de CBP-beambten haar financiële status zullen doorlichten.

Bijvoorbeeld, als u 24 weken zwanger bent en slechts een paar weken in de Verenigde Staten wilt verblijven wordt u waarschijnlijk toegestaan het land te betreden, in het bijzonder indien u in het verleden al eens in het land bent geweest en u gehouden heeft aan de voorwaarden van uw visum. Echter, als u 32 weken zwanger bent en van plan bent drie weken te blijven, is  het risico dat de weeën beginnen rond die tijd groter, dus dan zal CBP een bewijs willen zien van een goede ziektekostenverzekering, of een bewijs dat u in staat bent voor medische behandelingen te betalen.

De controle van CBP wordt ook in Toronto uitgevoerd alsmede een aantal andere steden in het buitenland die vooraf CBP controle uitvoeren. Dit betekent dat de immigratiecontrole van de V.S.  al geschied is voordat u aan boord gaat van het vliegtuig naar de V.S.

Controle bij aankomst aan een landsgrens van de V.S.

CBP handhaaft dezelfde factoren wanneer een zwangere vrouw de V.S. betreedt aan een landsgrens. De beambten daar zien waarschijnlijk meer zwangere reizigers die dicht bij de bevalling zitten dan de beambten op vliegvelden, aangezien vrouwen in de latere stadia van de zwangerschap van hun luchtvaartmaatschappijen geen toestemming zouden verkrijgen om te vliegen. Aan landsgrenzen kan een vrouw zeggen dat ze de V.S. slechts voor een dag wil bezoeken om te gaan winkelen of om familiebezoeken af te leggen.

Indien CBP beambten aan een landsgrens de toegang aan zwangere vrouwen weigeren hebben zij minder zorgen over het arresteren en daarna terugsturen naar hun land, aangezien de meeste reizigers per auto bij de grens komen en hun gegevens dan sneller verwerkt kunnen  worden.

Potentiële langdurige gevolgen van een weigering tot het betreden van de Verenigde Staten vanwege zwangerschap

Een officiële weigering om de V.S. te betreden wegens zwangerschap kan belangrijke gevolgen met zich meebrengen.

  • Als u vanuit een land met visavrijstelling naar de Verenigde Staten reist zult u geen gebruik meer kunnen maken van het visumvrijstellingsprogramma.
  • Wanneer u toegang geweigerd wordt met een bezoekersvisum, bijvoorbeeld een B-2 visum, zult u waarschijnlijk een ander soort visum moeten aanvragen wanneer u een volgende keer naar de Verenigde Staten wilt gaan. Dit wordt dan misschien niet toegekend waardoor u de volgende drie jaar de Verenigde Staten niet meer binnen mag omdat u eerder de toegang geweigerd was.
  • Als u zwanger bent en al eerder een baby gekregen heeft in de Verenigde Staten zal u waarschijnlijk gevraagd worden of u bij die gelegenheid voor uw medische behandelingen betaald heeft. Indien dat niet het geval was, wordt u waarschijnlijk de toegang geweigerd.

Conclusie

Om deze redenen is het belangrijk, indien u van plan bent naar de V.S. te reizen in de laatste weken van de zwangerschap, dat u ofwel zelf de medische verzorging kunt bekostigen of dat uw ziektekostenverzekering alle kosten vergoedt die met de bevalling te maken hebben. Het niet volgen van de richtlijnen van CBP of de immigratiewet van de V.S. bij het reizen tijdens de zwangerschap kan blijvende gevolgen hebben voor de mogelijkheid van de reiziger om de Verenigde Staten te betreden.

Delen

FacebookTwitterYoutube

Doe een aanvraag voor ESTA

ESTA is een vereiste reistoestemming voor in aanmerking komende reizigers die de Verenigde Staten binnenkomen over land, door de lucht of over zee voor bezoeken van minder dan 90 dagen.

Doe een aanvraag voor ESTA