ESTA status controleren
ESTA nieuws, informatie en hulp.

Reizen naar de Verenigde Staten als u een beperking heeft

Bewerkt: May 28, 2022  | Tags: Reizen met een handicap, Luchtvaartveiligheid

In de wet betreffende Amerikanen met beperkingen staat dat iemand een beperking heeft indien hij of zij een mentale of fysieke handicap heeft waardoor een of meer belangrijke levensfuncties aanzienlijk beperkt worden. Het mooie daarvan is, dat het in de ACAA (wet met betrekking tot vliegtuigen) verboden wordt onrechtvaardig of schadelijk onderscheid te maken bij de behandeling van passagiers op grond van hun beperking. Het is de verantwoordelijkheid van het ministerie van vervoer (DOT) deze wet te handhaven, met betrekking tot alle vluchten binnen en van en naar de V.S.

In de wet wordt ook vereist dat alle luchtvaartmaatschappijen passagiers die lijden aan een beperking, bepaalde soorten hulpverlening bieden. In de lijst wordt genoemd het inladen en opbergen van hulpmiddelen, een rolstoel aanbieden of andere hulp bieden om de passagier te helpen bij het in- en uitstappen of overstappen naar een volgende vlucht en assisteren bij de specifieke soort zitopstelling die de gehandicapte persoon nodig heeft. Hierdoor kunnen gehandicapte reizigers naar bijna alle internationale bestemmingen reizen, indien zij de nodige voorbereidingen treffen. Reizigers met een beperking, zoals verlies van het gehoor, verlies van het zicht, beperkingen in de bewegingsvrijheid of cognitieve stoornissen kunnen bijzondere, individuele aandacht nodig hebben.

Voordat zij hun reis naar de V.S. boeken, is het verstandig als reizigers met een beperking onderzoek doen naar de mogelijkheden tijdens hun reis in samenspraak met een gespecialiseerde reisonderneming om te kijken naar mogelijke problemen bij het reizen met een beperking. Daarbij kunt u ook advies vragen aan een gezondheidsexpert. Ook is het goed om ieder onderdeel van de reis te plannen en te zorgen dat er bij aankomst goede accommodatie aanwezig is, waar rekening kan worden gehouden met uw situatie.

Wat zijn de ACAA richtlijnen met betrekking tot het reizen met een beperking?

Volgens de richtlijnen van ACAA is de luchtvaartmaatschappij verplicht aan een aantal specifieke voorwaarden te voldoen om de toegang voor een passagier met een beperking mogelijk te maken. Bijvoorbeeld: de toegang naar de deur van het vliegtuig mogelijk maken door bijvoorbeeld een brug die gelijk ligt aan de ingang van het vliegtuig. Een zitplaats kan voorzien zijn van een stoel met armleuningen die kunnen worden verwijderd, en een stoel naast het gangpad. Voor vliegtuigen met minder dan 30 zitplaatsen wordt doorgaans een uitzondering gemaakt op deze voorwaarden.

Het is verplicht voor elk vliegtuig met meer dan 60 zitplaatsen om een rolstoel aan te bieden (met een zitplaats naast het gangpad) en de bemanning dient hulp te bieden met het rijden van de rolstoel vanuit een zitplaats naar de toiletten. Bemanningsleden van een luchtvaartmaatschappij hoeven de passagiers niet van  de ene rolstoel naar de andere te tillen, van een rolstoel naar een zitplaats in het vliegtuig of van een rolstoel naar de zitting van het toilet. Ook zijn zij niet verplicht de passagiers te helpen bij hun toiletbezoek, hen te helpen bij het eten of hen medicijnen toe te dienen.

Enkel breed gebouwde vliegtuigen met twee of meer gangpaden zijn verplicht toiletten aan te bieden die volledig ingericht zijn voor gehandicapten. Passagiers met een beperking die hulp nodig hebben tijdens de reis kunnen het beste met een reisgezel op reis gaan. Het is echter niet zo, dat luchtvaartmaatschappijen een gehandicapte kunnen verplichten met een reisgezel te vliegen.

De luchtvaartmaatschappijen mogen passagiers die aan een beperking lijden niet verplichten van tevoren bericht te geven over hun handicap. Zij mogen echter wel vragen dat de persoon maximaal 48 uur van tevoren kenbaar maakt dat er bepaalde voorbereidingen moeten worden getroffen en dat de persoon 1 uur eerder dan gewoonlijk naar de check-inbalie gaat.

Het gaat hier om de volgende soorten accommodatie:

  • Het vervoer van een couveuse
  • Medicinale zuurstof die tijdens de reis wordt gebruikt
  • Aansluitingsvoorzieningen naar een stopcontact voor een ademhalingstoestel
  • Accommodatie voor een persoon die op een brancard moet reizen
  • In een vliegtuig met minder dan 60 zitplaatsen een elektrische rolstoel vervoeren
  • Voorzien in opbergmateriaal voor batterijen voor een rolstoel of voor andere hulpmiddelen
  • In accommodatie voorzien voor een groep van minder dan 10 gehandicapte personen die in groepsverband reizen
  • Voor een rolstoel zorgen aan boord van een vliegtuig zonder speciaal toegankelijk toilet

Het Ministerie van Vervoer van de V.S. heeft een gratis telefoonnummer. Het nummer voor spraakoproepen is 800-778-4838 en voor tekstoproepen 800-455-9880. Deze nummers worden bemand van 9.00 ’s morgens tot 17.00 ’s middags op weekdagen, behalve op nationale feestdagen. Het personeel dat de oproepen beantwoordt kan reizigers helpen met problemen die extra tijd vergen ten gevolge van een beperking en ook algemene informatie geven aan het publiek omtrent de rechten van reizigers met een beperking.

Voordat de reis begint

Houdt u er rekening mee dat de maatstaven met betrekking tot de toegankelijkheid van de vlucht van land tot land verschillend zijn. Er zijn bijvoorbeeld landen die volgens de wet niet verplicht zijn mensen met beperkingen te accommoderen. Informeer bij luchtvaartmaatschappijen of cruiseshipbedrijven, hotels en reisbureaus naar betere voorzieningen voor de gehandicapte persoon. Indien u een hulpdier heeft, zoals een blindegeleidehond, stel u dan op de hoogte van de  voorzieningen voor het dier. Als u een verstandelijke handicap heeft, vraag dan advies aan een organisatie die gespecialiseerd is in het verzorgen van reizen voor mensen met soortgelijke beperkingen. Indien u een inwoner bent van de V.S., word dan lid van STEP, Smart Traveler Enrollment Program. Daar krijgt u direct reisadvies en nieuws met betrekking tot veiligheid. Als u lid bent van dit orgaan, is het ook gemakkelijker voor de ambassade of het consulaat van de V.S. om u te helpen in noodgevallen.

Medische overwegingen

Als het reizen oversee niet is inbegrepen bij uw ziektekostenverzekering dringt het Amerikaanse ministerie er nadrukkelijk op aan dat u een aanvullende medische verzekering neemt waarbij ook medische evacuatie wordt vergoed, indien dit nodig zou zijn.

Als reiziger dient u altijd het volgende bij u te dragen: een brief van uw behandelend arts die belangrijke medische informatie geeft zoals uw medische noden, de medicijnen die u inneemt en mogelijke complicaties. U dient altijd medische noodinformatie bij u te dragen.

Als u op reis gaat dient u altijd te zorgen voor voldoende medicijnen waar u een recept voor nodig heeft en extra medicijnen voor het geval er vertraging optreedt waardoor u niet op tijd thuis bent om nieuwe medicijnen aan te vragen. Zet uw medicijnen niet over in een pillendoos, maar houd ze in de oorspronkelijke verpakking waar een etiket op staat, zodat de veiligheidsbeambten (CBP) duidelijk kunnen zien wat er in zit.

Bepaalde voorgeschreven medicijnen die in uw land legaal zijn, zijn in de V.S. misschien niet toegestaan, of andersom. Medicatie die van levensbelang is, dient vergezeld te gaan van een notitie van een arts. U kunt de buitenlandse consulaten of ambassades bellen of e-mailen voor extra informatie over dit soort problemen.

Ondersteunende voorzieningen

Reizigers die de Verenigde Staten binnen komen kunnen de telefonische hulplijn van de TSA (Transportation Security Administration) bellen voor advies over medische condities of beperkingen. Het nummer is 855-787-2227 of u kunt de website van TSA bezoeken voor informatie over de gang van zaken, maatstaven en veiligheidscontrolepunten.

Het is ook verstandig om na te gaan of er bijzondere beleidslijnen bestaan met betrekking tot draagbare machines, rolstoelen, beademingsapparatuur, batterijen en zuurstofvoorzieningen. U zou kunnen denken over het huren van medische apparatuur en/of rolstoelen op de plaats van uw bestemming. Hiervoor heeft u wat tijd nodig, om na te gaan waar u dit het beste kunt doen. Als u een paar links wilt bekijken over dit onderwerp, bezoek dan de website van Mobility International (MIUSA) of die van European Network for Accessible Tourism (ENAT).

Hulpdieren

U kunt contact opnemen met de ambassade of het consulaat van de Verenigde Staten voor meer informatie over mogelijke cultuurverschillen en andere beperkingen met betrekking tot hulpdieren. Probeer zoveel mogelijk informatie te vergaren over vaccins, quarantaine en het soort documentatie dat u dient te tonen in de staat die u gaat bezoeken. Het is ook handig om uw plaatselijke dierenarts te raadplegen over het reizen naar de Verenigde Staten met een hulpdier. Voordat u reserveringen boekt bij hotels of dergelijke accommodatie, informeer eerst of zij hulpdieren accepteren.

Wetten en regelgeving

De regering gaf in 1986 goedkeuring aan de wet voor vliegtuigvervoer ACAA (Air Carrier Access Act) om ervoor te zorgen dat personen met beperkingen niet gediscrimineerd worden en dat zij op zodanige wijze behandeld worden dat zij net zo veilig kunnen reizen als andere vluchtpassagiers. De wetgevingen van het ministerie van vervoer is van toepassing op alle vluchten van luchtvaartmaatschappijen in de V.S. alsmede vluchten met buitenlandse luchtvaartmaatschappijen van en naar de V.S.

Cruiseschepen

Zaken of organisaties die rondreizen of programma’s verzorgen aan boord van cruiseschepen dragen bepaalde verantwoordelijkheden met betrekking tot de toegankelijkheid voor reizigers met een beperking, onverschillig of het schip plaatselijk is geregistreerd of overzee. Alle personen met beperkingen dienen echter eerst zelf te informeren bij hun gekozen cruiselijn of de nodige artikelen of diensten beschikbaar zijn tijdens de reis, alvorens een reservering te boeken. Er zijn reisbureaus en cruise ondernemers die specifiek gericht zijn op reizigers met bijzondere noden.

Luchtreizen

Een heleboel buitenlandse luchtvaartmaatschappijen volgen wetten die hetzelfde zijn of erg lijken op Amerikaanse wetgeving, gebaseerd op richtlijnen van de International Civil Aviation Organization (ICAO). Deze richtlijnen zijn echter niet precies hetzelfde als die van de wetgeving van de V.S. Dit buiten beschouwing gelaten, het niveau van uitvoering van de wet zou per locatie of luchtvaartmaatschappij anders kunnen zijn.

Vluchtreserveringen en informatiediensten

Luchtvaartmaatschappijen die telefonische informatie en reserveringsdiensten bieden aan het publiek dienen ervoor te zorgen dat die diensten ook bereikbaar zijn voor hardhorende of dove personen, door middel van een telecommunicatieservice TCD (telecommunicatiemiddel voor doven) of een andere technologie.

Luchthavens

Als onderdeel van de wet op toegankelijkheid van vliegtuigen stelt het ministerie van vervoer het verplicht voor alle afdelingen van de luchthaven die bijdragen ontvangen van de overheid, te zorgen voor hoog contrasterende letters op aankondigingsborden.

Dit is te allen tijde verplicht op televisieapparatuur en andere audiovisuele schermen die gesitueerd zijn in openbare gebieden van de luchthaven waar passagiers door komen, inclusief het ticketbureau, instapgates,   passagierswachtruimtes en aangesloten commerciële restaurant- en winkelruimtes.

Luchthavenbeveiliging

De TSA heeft een programma ontworpen voor het controleren van reizigers met een beperking en hun apparatuur en mobiliteitshulpmiddelen. Daarbij worden voorgeschreven medicijnen en vloeibare medicijnen en andere vloeistoffen toegestaan die mensen nodig hebben voor hun medische conditie.

Reizigers met een beperking of mensen die speciale medische problemen hebben die invloed kunnen hebben bij de controle van TSA hebben het recht om informatiekaarten te gebruiken tijdens de communicatie met de beambte. Wie hier in geïnteresseerd is kan er meer over lezen op de volgende website:

https://www.tsa.gov/travel/special-procedures

Net zoals andere personen die een beperking hebben of andere medische problemen, kunnen hardhorende of dove passagiers de TSA beambte een informatiekaart geven of een andere medische verklaring waarin wordt uitgelegd wat voor hulp de persoon nodig heeft bij de controleprocedure.

Reizigers met beperkingen hoeven niet hun externe cochleaire geïmplanteerde apparaten te verwijderen of hun hoortoestellen. Bijkomende controle kan echter nodig zijn zoals controle via apparatuur of handmatige fouillering indien de veiligheidsalarmen afgaan door de hulpapparatuur.

Gate, ticketbalie en klantenservicebalies

De regels van ACAA maken het momenteel verplicht voor personen die hardhorend of doof zijn om dit kenbaar te maken om ervoor te zorgen dat zij begrijpelijke informatie ontvangen.

Passagiersinformatie, zoals info over veranderingen in vluchtroosters, gate toewijzingen, verbindingen en bagage afhalen dienen tijdig via een toegankelijke communicatiemethode meegedeeld te worden aan mensen die aangemeld hebben dat zij gebrekkig horen.

Personen die een beperking aan het gehoor hebben, dienen dit kenbaar te maken aan personeelsleden van het vliegtuig aan de klantenbalie of gate ruimte, onverschillig of ze dit al eerder hebben gedaan aan de ticketbalie. Bij deze regel is er geen noodzaak voor een gebarentolk om ervoor te zorgen dat de dove passagier de informatie goed ontvangt.

Tijdens de vlucht

Iedere audio-visuele informatiebron met betrekking tot de veiligheid in het vliegtuig dient tijdens de presentatie een gebarentolk of een ondertiteling te tonen. De ondertiteling dient daarbij in de voornaamste talen te zijn die de passagiers van die bepaalde vlucht verstaan. Momenteel wordt het door ACAA niet verplicht de amusementsfilms te ondertitelen.

Instappen en uitstappen

Bij kleinere vliegtuigen is misschien geen tunnel aanwezig, wat betekent dat rolstoelpassagiers dan handmatig de trap op of af moeten worden gedragen. Een aantal luchthavens gebruikt tegenwoordig echter liften of hijstoestellen.

Om het in- en uitstappen eenvoudiger te maken, is het doorgaans verplicht de reizigers met een beperking een zitplaats naast het gangpad toe te wijzen. De reiziger in kwestie kan echter het beste specifiek vermelden dat hij of zij een plaats bij het gangpad nodig heeft, eerst bij het reserveren van de tickets en later weer bij de check-in balie.

Voorzieningen en assistentie

De ACAA heeft verordend dat het luchtvaartmaatschappijen niet is toegestaan een persoon vervoer te weigeren op grond van zijn of haar beperking. Er bestaan echter een paar uitzonderingen. De luchtvaartmaatschappij kan iemand wel weigeren indien bij het vervoeren van deze persoon de veiligheidsregels van de FAA (Federal Aviation Administration) zouden worden overtreden of indien de gezondheid of veiligheid van de andere passagiers in gevaar zou komen.

De luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht een mondelinge verklaring van een passagier te accepteren met betrekking tot zijn of haar zelfstandigheid. Enkel in specifieke omstandigheden kan een schriftelijke verklaring worden vereist van de medische hulpverlener van de passagier waarin staat dat hij of zij in staat is veilig de vlucht te doorstaan zonder andere passagiers in gevaar te brengen of de noodzaak voor bijzondere medische verzorging.

Een medische verklaring is doorgaans verplicht indien een persoon zuurstof of een brancard nodig heeft, of wil reizen terwijl hij een ziekte heeft die besmettelijk zou kunnen zijn, of indien redelijkerwijs verwacht kan worden dat zijn of haar medische conditie het verloop van de vlucht zal beïnvloeden.

Conclusie

De reismogelijkheden voor personen met beperkingen zijn de laatste tientallen jaren verbeterd. Er zijn wettelijke mechanismen beschikbaar waardoor personen met een beperking beschermd worden tegen onjuiste behandeling door luchtvaartmaatschappijen. Deze bescherming maakt het reizen naar de V.S. een beter haalbare mogelijkheid voor reizigers met een beperking.

Als u in het bezit bent van een paspoort van een land dat in aanmerking komt voor visumvrijstelling en een ESTA wilt aanvragen voor toeristische, zakelijke, medische of doorreis doeleinden, begin dan aan uw aanvraag, of bezoek de FAQ (veel voorkomende vragen) om meer over de ESTA te weten te komen.

Doe een aanvraag voor ESTA