ESTA status controleren
ESTA nieuws, informatie en hulp.

ESTA Visa Waiver Privacy van gegevens

Bewerkt: jan 21, 2024  | Tags: ESTA, visumontheffingsprogramma, privacy van ESTA-gegevens

Het Electronic System for Travel Authorization (ESTA) is een geautomatiseerd systeem dat wordt gebruikt door het Department of Homeland Security (DHS) van de Verenigde Staten om te bepalen of bezoekers in aanmerking komen om naar de VS te reizen onder het Visa Waiver Program (VWP). Het programma stelt burgers van deelnemende landen in staat om naar de Verenigde Staten te reizen voor toerisme of zaken voor een verblijf van 90 dagen of minder zonder een visum aan te vragen. ESTA heeft het proces om de VS binnen te komen gestroomlijnd, maar heeft ook geleid tot bezorgdheid over de privacy van de gegevens die van aanvragers worden verzameld. Dit artikel gaat in op de manier waarop de Customs and Border Protection (CBP) en het DHS omgaan met de informatie van ESTA-aanvragers en de omstandigheden waaronder deze gegevens met derden kunnen worden gedeeld.

Gegevensverzameling en -gebruik door CBP en DHS

Bij het aanvragen van een ESTA moeten reizigers gedetailleerde persoonlijke informatie verstrekken. Dit omvat biografische gegevens (zoals naam, geboortedatum en land van staatsburgerschap), paspoortgegevens en antwoorden op vragen over criminele antecedenten, overdraagbare ziekten en eerdere reizen naar bepaalde landen. Het belangrijkste doel van het verzamelen van deze informatie is om te beoordelen of de reiziger in aanmerking komt om de VS binnen te komen onder het VWP.

Het CBP, een onderdeel van het DHS, is verantwoordelijk voor het beoordelen van ESTA-aanvragen. De verstrekte informatie wordt gecontroleerd aan de hand van verschillende databases, waaronder rechtshandhavings-, immigratie- en terrorismebestrijdingsdatabases, om te bepalen of de aanvrager een veiligheids- of rechtshandhavingsrisico vormt. Het CBP maakt gebruik van geavanceerde gegevensanalyses en risicobeoordelingstechnieken om personen aan te duiden die mogelijk verder onderzocht moeten worden of die niet in aanmerking komen voor reizen onder het VWP. Dit proces is van cruciaal belang om de grensbeveiliging te verbeteren en tegelijkertijd legitieme reizen te vergemakkelijken.

Het delen van gegevens met derden

Het delen van ESTA-gegevens met derden is een onderwerp van bijzonder belang en zorg. Het DHS heeft overeenkomsten met bepaalde buitenlandse regeringen en internationale organisaties voor het delen van informatie om de veiligheid te verbeteren. Volgens deze overeenkomsten kunnen ESTA-gegevens worden gedeeld met buitenlandse regeringen, maar alleen in overeenstemming met de Amerikaanse wetgeving en internationale overeenkomsten. Dergelijk delen is meestal beperkt tot informatie die relevant is voor het voorkomen van terrorisme of andere ernstige grensoverschrijdende misdrijven.

Naast buitenlandse regeringen kan het DHS ESTA-gegevens ook delen met andere Amerikaanse overheidsinstanties voor doeleinden die in overeenstemming zijn met zijn missie. Deze agentschappen zijn onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Federal Bureau of Investigation (FBI) en het National Counterterrorism Center (NCTC). Het delen van gegevens gebeurt op een gecontroleerde manier, volgens strikte protocollen en onder streng toezicht om ervoor te zorgen dat de privacy en burgerlijke vrijheden worden beschermd.

Gegevens worden niet lichtzinnig gedeeld en blijven binnen de regels die zijn vastgelegd in de Privacy Act System of Records Notice en deze regels zijn te vinden op de website van het DHS. Er zijn een paar gevallen waarin gegevens buiten het ESTA-kader kunnen worden gedeeld. Deze gevallen omvatten:

  • Het delen van informatie met verschillende sectoren van het DHS - Dit delen is selectief en gecompartimenteerd, zodat de informatie en de informatie alleen mogen worden gebruikt als het gebruik in verband staat met de taak van de sector.
  • Consulaire kantoren van het Department of State - Dit delen gebeurt in de nasleep van een weigering van een reistoestemming en is specifiek bedoeld om de ambtenaren te helpen bij het nemen van een beslissing over het visum op basis van de verstrekte informatie.
  • Het delen van relevante informatie met erkende en juiste federale, staats-, lokale, tribale en buitenlandse overheidsinstanties - Hieronder vallen ook andere gezamenlijke overheidsinstellingen.
  • Het delen van informatie kan bepaald worden door het DHS als het van mening is dat het delen van de informatie direct voordeel kan opleveren voor antiterroristische acties, of als het gebruikt wordt voor het verzamelen van informatie met betrekking tot nationale en/of internationale antecedentenonderzoeken.
  • Luchtvaart- en zeevervoerders - De vervoerders hebben alleen toegang tot je status. Zij ontvangen geen andere persoonlijke informatie dan de informatie die direct betrekking heeft op de uiteindelijke status van uw ESTA-reistoestemming.

Gegevensbescherming en privacy

Het DHS en het CBP zijn zich terdege bewust van de privacyproblemen die gepaard gaan met het verzamelen en delen van persoonlijke gegevens. Daarom hebben ze een reeks beveiligingen geïmplementeerd om de privacy van ESTA-aanvragers te beschermen. Deze maatregelen omvatten gegevenscodering, toegangscontroles en regelmatige audits om ervoor te zorgen dat de gegevens veilig en in overeenstemming met de privacywet- en regelgeving worden behandeld.

Naast technische waarborgen heeft het DHS privacybeleid en -procedures om het verzamelen, gebruiken, delen en bewaren van ESTA-gegevens te regelen. Het Privacy Office van het DHS speelt een sleutelrol bij het waarborgen dat dit beleid wordt nageleefd en dat de privacyrechten van personen worden gerespecteerd. Aanvragers hebben ook bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens, waaronder het recht op toegang tot hun ESTA-aanvraag en het recht om onjuistheden te laten corrigeren.

Bewaring en verwijdering van gegevens

Het bewaren van ESTA-gegevens is een ander belangrijk aspect van gegevensprivacy. Het DHS bewaart ESTA-gegevens gedurende een periode die in overeenstemming is met zijn missie en wettelijke vereisten. In het algemeen worden ESTA-gegevens bewaard voor een periode van drie jaar vanaf de datum van indiening of totdat het paspoort dat aan het ESTA is gekoppeld verloopt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Na deze periode worden de gegevens nog eens twaalf jaar gearchiveerd ter ondersteuning van wetshandhaving, nationale veiligheid of onderzoeksdoeleinden.

Als de bewaarperiode is verstreken, worden de gegevens op een veilige manier verwijderd om ongeautoriseerde toegang of gebruik te voorkomen. Het DHS heeft strikte procedures voor het verwijderen van gevoelige informatie, om ervoor te zorgen dat de privacy van personen wordt beschermd, zelfs nadat de gegevens niet langer nodig zijn.

Als gegevens niet worden verwijderd, worden ze gearchiveerd nadat de reistoestemming is verlopen. Dit is om ervoor te zorgen dat de informatie beschikbaar is, zodat deze kan worden teruggehaald als deze nodig is voor nationale veiligheid, onderzoek en andere gerelateerde wetshandhavingsdoeleinden. Er is beperkte toegang tot de gegevens nadat ze zijn gearchiveerd en ze worden alleen opgeroepen voor de hierboven genoemde doeleinden.

Conclusie

Het ESTA Visa Waiver Programma speelt een essentiële rol in het vergemakkelijken van reizen naar de Verenigde Staten met behoud van de nationale veiligheid. Voor het verzamelen, gebruiken en delen van ESTA-gegevens door het DHS en het CBP gelden strenge privacy- en gegevensbeschermingsmaatregelen. Deze maatregelen zijn ontworpen om een evenwicht te vinden tussen de behoefte aan veiligheid en de bescherming van individuele privacyrechten. Hoewel de bezorgdheid over de privacy van gegevens gegrond is, hebben het DHS en het CBP laten zien dat ze er alles aan doen om op een verantwoordelijke en transparante manier met persoonlijke informatie om te gaan. Naarmate het landschap van het internationale reizen en de veiligheid evolueert, zullen de voortdurende inspanningen om de privacybescherming te verbeteren een belangrijke prioriteit blijven voor het DHS en de agentschappen waaruit het bestaat.