ESTA status controleren
ESTA nieuws, informatie en hulp.

Een ESTA aanvragen indien u een strafblad heeft

Bewerkt: nov 01, 2022  | Tags: Visa met strafblad, ESTA-vereisten, ESTA met strafblad

Kan een ESTA worden verkregen indien men een strafblad heeft?

Ja, een ESTA kan worden verkregen in zo’n geval, dit zal echter afhankelijk zijn van de aard van het vergrijp, de leeftijd van de overtreder op het moment van de misdaad en de datum waarop de misdaad werd gepleegd. Onverschillig waar ter wereld de misdaad werd gepleegd, moet een arrestatie of een veroordeling worden vermeld op een ESTA aanvraag waar dit van toepassing is, en eveneens op een visumaanvraag voor de V.S.

Reizigers die een strafblad hebben en die van plan zijn een ESTA aan te vragen om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen zien vaak kleine details die op het aanvraagformulier staan vermeld aangaande de geschiktheid over het hoofd. De vragen omtrent geschiktheid voor een ESTA omvatten verscheidene onderdelen van de voorgeschiedenis van een aanvrager. Deze vragen worden gesteld met het doel mogelijke veiligheidsrisico’s die een aanvrager met zich meebrengt vast te leggen. De twee vragen omtrent geschiktheid die de meeste discussies opwerpen hebben betrekking tot arrestaties en veroordelingen aangaande ethische verloedering. Onder ethische verloedering wordt verstaan ethisch verdorven of verachtelijk gedrag dat tegen de geldende normen en sentimenten van een gemeenschap ingaat. Deze twee vragen zijn de volgende:

“Bent u ooit gearresteerd of veroordeeld voor een misdaad die ernstige schade aan eigendom of ernstig letsel aan een ander persoon of overheidsfunctionaris tot gevolg heeft gehad?”

Deze vraag heeft te maken met veroordelingen en arrestaties voor misdaden die ernstige schade aan eigendom of ernstig letsel aan een ander persoon of overheidsinstelling hebben toegebracht. Voorbeelden van vergrijpen die als ernstig worden beschouwd, maar die niet de enige zijn:

  • Misdaden jegens de persoon zoals moord, doodslag, verkrachting, grove onfatsoenlijkheid, ernstige mishandeling, kidnapping
  • Misdaden jegens eigendom zoals brandstichting, inbraak, diefstal, beroving, fraude, het ontvangen van gestolen eigendommen
  • Misdaden jegens een overheidsinstelling zoals oplichting, belastingontduiking, omkoping, meineed

“Heeft u ooit een wet overtreden aangaande drugsbezit, drugsgebruik of het verspreiden van illegale drugs?”

Deze vraag is duidelijker aangezien er specifiek gevraagd wordt of er een wet is overtreden die te maken heeft met bezit, gebruik of verspreiding van illegale drugs. Sommige rand-inconsistenties kunnen het antwoord van een aanvrager echter bemoeilijken. Wettig gebruik van een gereguleerd middel zoals marihuana voor medisch gebruik in het land van de aanvrager wordt nog altijd als illegaal drugsgebruik gezien onder de federale wetgeving van de Verenigde Staten, ofschoon een aantal staten het gebruik hebben gelegaliseerd. Een aanvrager moet bepalen of zijn of haar gebruik van een illegale stof met ja of nee moet worden beantwoord, wat waarschijnlijk een afwijzing van een ESTA tot gevolg zal hebben. Uiteindelijk, als de aanvrager niet is veroordeeld voor een misdaad met betrekking tot drugs gaat het voornamelijk om de eerlijkheid van de aanvrager aangezien de CBP misschien de overtreding niet kan bewijzen.

Kunt u reizen als u bent veroordeeld voor drugsbezit?

Als u een veroordeling voor drugsbezit op uw naam heeft staan zou u bij het aanvragen van een ESTA als antwoord op de vragen over strafblad en illegaal drugsgebruik ‘Nee’ moeten invullen. Dat zou echter niet waar zijn als u wetten overtreden heeft op het gebied van het in het bezit zijn, gebruiken of verspreiden van illegale drugs. Als uw ESTA aanvraag wordt afgewezen, kunt u nog wel een B-2 toeristenvisum of een B-1 zakelijk visum aanvragen zodat u de mogelijkheid heeft de omstandigheden van uw drugsbezit of -gebruik nader te verklaren.

Kunt u op een ESTA reizen met een strafblad aangaande rijden onder invloed?

Een enkel incident van rijden onder invloed van alcohol wordt volgens de regels in de V.S. niet als een misdaad of ethische verloedering beschouwd. Als een aanvrager echter een gewoontedrinker is met meerdere overtredingen op het gebied van dronkenschap, of een misdaad heeft begaan als gevolg van drankgebruik waardoor ernstige schade aan eigendom of een andere persoon of overheidsinstellingen is toegebracht dan zou het antwoord op het ESTA formulier over een strafblad “Ja” moeten luiden.

Kunt u op een ESTA reizen met een veroordeling aangaande mishandeling?

Als de mishandeling geen ernstig letsel of schade aan een persoon of hun eigendom heeft veroorzaakt, dan kan de aanvrager waarschijnlijk “Nee” invullen als antwoord op de vraag over een criminele voorgeschiedenis, indien dit de omstandigheden het beste weergeeft.

Kunt u op een ESTA reizen met een voorwaardelijke gevangenisstraf?

Een voorwaardelijke straf is in wezen een voorwaardelijke gerechtelijke straf die wordt uitgevoerd indien er meer misdaden worden gepleegd. De antwoorden van een ESTA aanvrager op vragen over een criminele voorgeschiedenis en drugsbezit of gebruik met een voorwaardelijke veroordeling zouden niet veranderen. Als de veroordeling van de aanvrager niet als een misdaad of ethische verloedering wordt beschouwd dan kan als antwoord op de vraag aangaande criminele voorgeschiedenis waarschijnlijk “Nee” worden ingevuld.

Kunt u op een ESTA reizen als u een geschrapte veroordeling heeft?

De visum- en immigratiewetten in de Verenigde Staten erkennen niet de herintegratiewet, dus indien een veroordeling als geschrapt wordt beschouwd in het V.K. of een ander land met eendere regelingen voor veroordelingen, moeten aanvragers hun veroordelingen op het ESTA formulier enkel  in overweging nemen als deze ernstige schade heeft berokkend aan een persoon, iemands eigendom of eigendom van overheidsinstellingen.

Kunt u naar Amerika reizen met een voorwaardelijke vrijlating?

Deze vraag wordt door Australische reizigers gesteld. Als een veroordeelde na een bepaalde periode goed gedrag heeft vertoond hoeft hij geen gevangenisstraf uit te zitten.

ESTA aanvragers zullen de vragen omtrent hun criminele voorgeschiedenis en de vragen over drugsbezit en -gebruik naar waarheid moeten beantwoorden. Daarom verandert een voorwaardelijke vrijlating strikt genomen niets aan de omstandigheden van een ESTA aanvrager. Indien een ESTA wordt afgewezen zou met een voorwaardelijke vrijlating echter wel een bewijs van Goed Ethisch Gedrag verkregen kunnen worden bij het aanvragen van een visum voor de V.S.

Kunt u naar Amerika reizen zonder een ESTA of een visum?

Nee, een goedgekeurde ESTA of geldig visum voor de V.S. is verplicht teneinde toegang tot de Verenigde Staten te verkrijgen. In de meeste gevallen kunt u niet eens aan boord van een vliegtuig of zeeschip gaan zonder een goedgekeurde ESTA of een geldig visum. Als u de V.S. binnen komt via land zult u geen ESTA nodig hebben maar bij het overgaan van de grens dient u een I-94 / I-94W formulier in te vullen.

Zal ik dan maar liegen op mijn ESTA aanvraagformulier?

Als Customs and Border Protection (Douane en grensbewaking) ontdekken dat u op uw ESTA formulier gelogen heeft wordt uw aanvraag afgewezen binnen 72 uur na indiening. Uw ESTA zal verder worden afgewezen ook al was hij al toegewezen. In veel situaties kan uw ESTA worden goedgekeurd en daarna worden afgewezen zonder verdere berichtgeving of uitleg. CBP behoudt zich het recht voor om een ESTA op ieder moment in te trekken. ESTA aanvragers hebben geen recht meer op beroep bij een afgewezen reismachtiging als deel van de aanvraag om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen onder het Visumvrijstellingsprogramma.

Conclusie

Een ESTA verkrijgen met een criminele voorgeschiedenis hangt af van verschillende overwegingen gebaseerd op de omstandigheden van de aanvrager. Beantwoord de vragen altijd zo goed als u kunt en op een manier die met de waarheid overeen komt. Indien een ESTA geweigerd wordt kunt u misschien nog een visum voor de V.S. aanvragen.