Belastingvrije aankopen in de V.S.

Gepubliceerd: Jul 26, 2022, Bewerkt: Jul 26, 2022 | Tags: Reisbeperkingen, Amerikaanse douanerechten

Wat is Customs Duty?

Customs Duty is de belasting die betaald wordt door importeurs en exporteurs voor goederen die over de grenzen van de Verenigde Staten worden vervoerd; douanerecht. Douanerecht is van het grootste belang bij het beschermen van de economie van een land, het milieu en de werkgelegenheid. Er moet gecontroleerd worden hoe goederen het land binnenkomen of uitgaan, in het bijzonder als het  verboden goederen betreft.

Wat is een belastbaar artikel?

Een belastbaar artikel is een product waar belasting over betaald moet worden. Elk artikel is belastbaar, en valt weer onder een andere groep. Dit is afhankelijk van het land of de regio van oorsprong, waar het geproduceerd werd en de materialen die gebruikt werden om het product te vervaardigen. Als u terugkomt in de V.S. met iets dat u niet bij u had toen u wegging, dient u dat te ‘declareren’. U bent verplicht veranderingen aan uw kostuum die gedaan werden in het buitenland te declareren en cadeaus die u daar gekocht hebt. Mensen die naar de V.S. terugkeren hoeven niet de Amerikaanse goederen die ze mee terugbrengen te declareren, maar ze moeten er op voorbereid zijn te kunnen bewijzen aan de Amerikanse douane dat die goederen American Goods Returned zijn (AGR). Als u er geen afdoende bewijs voor heeft moet u er misschien nog belasting over betalen.

Hoe worden douanerechten berekend?

Douanerechten worden als een percentage betaald. Wat de hoogte van de kosten bepaalt is de totale aanschafwaarde van de artikelen die in het land van oorsprong gekocht werden. Factoren zoals het gewicht, de afmetingen en kwaliteit van een artikel tellen mee bij het bepalen van het percentage. U kunt de douanerechten voor bijna ieder bestaand artikel berekenen aan de hand van het Harmonized Tariff System (HTS). CBP handhaven het Harmonized Tariff Schedule of the United States Annotated (HTSUS) als referentiehandboek wanneeer zij het douanerecht van een artikel willen controleren. HTSUS geeft de toepasbare tariefwaarden aan en helpt bij het identificeren van de statistische categorieën voor alle producten die geïmporteerd worden in de Verenigde Staten.

Hoe werkt dat bij producten uit belastingvrije winkels?

Belastingvrije producten die gekocht worden in een belastingvrije winkel zijn alleen beastingvrij in het land waar u de aankoop deed. Dit betekent dat indien u belastingvrije artikelen heeft die boven de toegestane limiet komen, u er belasting over moet betalen als u uw land binnen komt. De douanerechten zijn van toepassing, onverschillig of u de artikelen in het buitenland heeft gekocht of binnen de Verenigde Staten. U betaalt ook nog douanerechten van de V.S. op ieder artikel dat u in een Amerikaanse belastingvrije winkel kocht, als u ermee terug komt in de Verenigde Staten. Bijvoorbeeld, als u belastingvrije drank kocht in een belastingvrije winkel in New York op weg naar Canada en dan op de terugweg de artikelen nog steeds in uw bezit heeft, zijn de artikelen onderhevig aan de douanerechten en de Internal Revenue Service tax (IRS).

Hoe worden douanerechten berekend?

Forfaitair douanerecht wordt gerekend voor belastbare artikelen maar niet voor artikelen van uw persoonlijke ontheffing, zelfs als de kwantiteit de ontheffing niet overschrijdt. Bijvoorbeeld, als u uit het buitenland terugkomt met artikelen die $200 USD waard zijn, waaronder 2 liter sterke drank, betaalt u voor de ene liter geen douanerechten aangezien deze onder uw persoonlijke ontheffing valt. Voor de andere liter moet u dan 3% douanerechten betalen, plus een bijkomende Internal Revenue Tax (IRT).

Een gezamenlijke declaratie is een douanedeclaratie door gezinsleden die samen onder één dak wonen en samen terugkeren naar de V.S. De gezinsleden kunnen al hun buitenlandse aankopen combineren zodat ze kunnen profiteren van een gecombineerd forfaitair douanerecht. Daarbij doet het er niet toe welke persoon de eigenaar is van een bepaald artikel. Bijvoorbeeld, een gezin van vier personen dat hun inkopen combineert tjidens hun reis samen betaalt een forfaitair douanerecht van $4000 USD indien al hun gekochte waar onderhevig is aan forfaitair douanerecht. De totale inkoopsprijs wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde hele  dollarbedrag.

Zijn er verschillen bij tabaksproducten?

Bezoekers aan de Verenigde Staten of inwoners van 21 jaar of ouder, die de V.S. bezoeken of er naar terugkeren kunnen tabakswaren meebrengen in hoeveelheden die de toegestane hoeveelheden niet overschrijden. In het geval van tabak kan een reiziger niet meer meenemen dan 200 sigaretten en 100 sigaren. Een inwoner of bezoeker die 400 sigaretten bij zich heeft en kan bewijzen dat hij die bij zich had toen hij vertrok, dat het dus om American Goods Returning gaat, kan toestemming krijgen om de Verenigde Staten weer binnen te gaan met de AGR zonder douanerechten te betalen.

Alles wat boven de toegestane persoonlijke hoeveelheid komt kan in beslag worden genomen, beboet worden of vernietigd worden. De meeste bezoekers aan de V.S. kopen de tabakswaren in belastingvrije winkels, op schepen in internationale wateren of in buitenlandse winkels. Op deze producten staat de vermelding ‘Belastingvrij. Voor gebruik buiten de Verenigde Staten.’ Of ‘Vrij van belastingen van de V.S. ter gebruik buiten de Verenigde Staten.’

Bijvoorbeeld, iedere bezoeker of terugkerende inwoner komt in aanmerking voor een persoonlijke ontheffing van douanerecht tot op $800 USD per 31 dagen. De persoon mag niet minder dan 48 uur buiten de grenzen van de V.S. hebben doorgebracht, met uitzondering van de Maagdeneilanden van de V.S. Indien de bezoeker of de inwoner uit een aangrenzende staat met een vrije zone of haven komt, hoeven ze niet langer dan 24 uur buiten de territoriale grenzen van de Verenigde Staten verbleven te hebben.

Alcoholische dranken

Een bezoeker aan de V.S. of een inwoner van de V.S. die alcoholische dranken meebrengt kan een ontheffing krijgen voor 1 Amerikaanse liter. De reiziger moet dan wel 21 jaar of ouder zijn, de drank moet voor persoonlijk gebruik zijn en niet voor verkoop en tenslotte moet de drank wettelijk goedgekeurd zijn in de uiteindelijke bestemmingsplaats van de bezoeker of de staat waar de inwoner van de V.S. woont.

Volgens de federale wet kunt u een liter alcoholische drank belastingvrij meebrengen zolang deze voor persoonlijk gebruik bestemd is. In sommige staten kan de reiziger meer dan een liter meebrengen maar dient dan de belastingen te betalen die van toepassing zijn, zoals de IRT en douanerechten.

Er staat in de federale wetten geen specifieke limiet aan de hoeveelheid die u mee mag brengen boven de toegestane persoonlijke hoeveelheid, maar ongewone hoeveelheden kunnen een aanwijzing zijn dat u het product importeert voor andere doeleinden, zoals verkoop. In zo’n geval zullen de CBP beambten de regels voor het importeren van alcohol, tabak, wapens en explosieven handhaven. De beambten zijn bevoegd om de producten in te klaren als handelswaar. Een dergelijke bepaling betekent dat u een volmacht dient te verkrijgen en het product officieel moet importeren als u het terug wilt hebben.

Volgens staatswetten kan de hoeveelheid alcohol waar u mee terug komt ook gelimiteerd worden als u geen vergunning heeft.

Als u de V.S. door een dergelijke staat binnenkomt zal de wet die in die staat geldt worden gehandhaafd door CBP, zelfs wanneer die strenger is dan de federale regelgeving. Het is dus aan te raden dat u zich vooraf op de hoogte stelt van de beperkingen op hoeveelheden die de regering heeft gesteld voor persoonlijke invoer. Ook is het verstandig dat u controleert welke staatsbelasting er nog bovenop komt.

Kort samengevat, alcohol en sigaretten kunnen onderdeel zijn van uw Goods Returning ontheffing van $800 of $1600 zoals alle andere aankopen indien zij in aanmerking komen voor belastingontheffing. Het enige verschil met andere koopwaar is, dat sigaretten en alcohol buiten het belastingvrije gebied belast worden, zelfs wanneer ze niet aan of boven uw persoonlijke toelaatbare hoeveelheid komen. Bijvoorbeeld, als u een persoonlijke ontheffing heeft van $800 en u komt terug met drie liter wijn en geen ander product, dan komen er bij twee liter wijn douanerechten en IRT. Onthoud eveneens dat de federale wet niet toestaat dat er binnen de Verenigde Staten per post alcoholische dranken worden verstuurd van een zaak naar een privéconsument.

Douanerechten betalen

Personen die douanerechten moeten betalen dienen deze betaling te voldoen in U.S. valuta. Sommige punten van binnenkomst in de V.S. accepteren betalingen met MasterCard of Visa card. In andere gevallen kan de betaling geschieden met een persoonlijke cheque waar het exacte bedrag op staat, van een bank van de V.S. en die betaalbaar wordt gemaakt aan U.S. Customs and Border Protection. Bij een dergelijke methode dient u een identificatiedocument te laten zien zoals een paspoort of een rijbewijs van de V.S. Let op, CBP neemt geen cheque aan die aan een tweede partij is uitgeschreven. De derde betaalwijze is een postwissel of traveler’s cheque indien het verschuldigde bedrag aan CBP niet meer dan $50 bedraagt.

Conclusie

Reizigers dienen bekend te zijn met de wetten van de Verenigde Staten die betrekking hebben op het betalen van douanerecht. Dit voorkomt onaangename verrassingen met bijkomende betalingen of boetes die moeten worden betaald bij het betreden van de V.S.

Delen

FacebookTwitterYoutube

Doe een aanvraag voor ESTA

ESTA is een vereiste reistoestemming voor in aanmerking komende reizigers die de Verenigde Staten binnenkomen over land, door de lucht of over zee voor bezoeken van minder dan 90 dagen.

Doe een aanvraag voor ESTA