Minimaliseren van veel voorkomende vergissingen bij het aanvragen van ESTA

Gepubliceerd: Jul 15, 2019, Bewerkt: Oct 16, 2022 | Tags: ESTA-aanvraag, ESTA-formulier

Fouten bij het aanvragen van ESTA kunnen kostbaar zijn of erger nog, ze kunnen de mogelijkheid voor een reiziger om door de Verenigde Staten te reizen beperken doordat hen geen machtiging wordt verleend onder het visumvrijstellingsprogramma te reizen. Daarom moeten aanvragers van ESTA hun formulier nauwkeurig invullen, gezien de talrijke soorten vergissingen die kunnen ontstaan.

De verschillende soorten fouten kunnen in twee categorieën worden verdeeld. De eerste categorie bevat Kritieke Fouten die waarschijnlijk uitlopen op het opnieuw moeten indienen van een aanvraag voor ESTA, of de aanvrager noodzaken zich in verbinding te stellen met Customs and Border Protection (CBP) voor het maken van een uitzondering om opnieuw een aanvraag te doen, doordat er een fout is opgetreden. Als de aanvraag door CBP wordt geweigerd zal een aanvrager een toeristisch visum of een zakelijk visum voor de Verenigde Staten moeten aanvragen.

De tweede categorie is die voor Kleine Fouten waarbij de aanvrager zijn aanvraag kan verbeteren nadat hij die heeft ingediend, of waarbij de fout niet hersteld kan worden, maar waarschijnlijk de mogelijkheid tot toelating tot de Verenigde Staten niet zal worden beïnvloed.

De elf belangrijkste veel voorkomende, doch te vermijden fouten op een ESTA formulier zijn de volgende:

Kritieke Fouten

Onjuist paspoortnummer

Paspoortnummers variëren afhankelijk van het land van staatsburgerschap waar het paspoort is uitgegeven. Een typische fout is het invullen van teveel of te weinig cijfers of het onjuiste paspoortnummer op een ESTA aanvraag. De paspoortnummers die op de ESTA aanvraag zijn ingevuld kunnen na het indienen van de aanvraag niet meer gewijzigd worden, dus als een aanvrager een fout heeft gemaakt door het geven van een onjuist paspoortnummer zal hij of zij een nieuw ESTA formulier moeten indienen.

Onjuist land van staatsburgerschap en land waar het paspoort is uitgegeven

Aanvragers verwarren deze velden met elkaar ofschoon ze meestal hetzelfde zijn. Als het land dat een paspoort uitgeeft Italië is, dan is het land van staatsburgerschap eveneens Italië.

Onjuiste geboortedatum

ESTA aanvragers die een fout maken in hun geboortedatum, maand of jaar zullen een nieuwe aanvraag moeten indienen aangezien dit veld niet kan worden veranderd als een aanvraag eenmaal is ingediend. Daarom, hoe onbelangrijk dit ook schijnt, moeten aanvragers van ESTA hun antwoorden die zij hebben gegeven in dit veld meerdere malen controleren alvorens het formulier in te dienen.

Onjuist geslacht

Paspoorten specificeren personen momenteel als ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’. Indien de informatie op een ESTA formulier niet overeenkomt met die op het paspoort van de ESTA aanvrager, wordt de ESTA geweigerd of wordt de aanvrager geweigerd naar de Verenigde Staten af te reizen als hij/zij niet in staat is voor het vertrek tijdig een nieuwe ESTA te bemachtigen.

Het weglaten van het tussenvoegsel uit het veld van ‘Voornaam’

ESTA aanvragers moeten hun tussenvoegsels invullen in dit veld. Vergelijkbaar met de velden een t/m drie hier boven, indien een aanvrager een van de tussenvoegsels uit het veld ‘Voornaam’ weglaat, zal een nieuwe aanvraag moeten worden ingediend.

Foute spelling van voornaam of achternaam

Hetzelfde is hier het geval; als een naam verkeerd gespeld is om wat voor reden dan ook, zal een nieuwe aanvraag moeten worden ingediend aangezien een ESTA machtiging niet meer geldig is wanneer de gegevens op het formulier niet overeen komen met die op het paspoort van de aanvrager.

Het onjuist beantwoorden van de vragen aangaande geschiktheid

Aanvragers die bij vergissing met  ‘ja’ antwoorden op de vragen aangaande geschiktheid, kunnen geweigerd worden hun ESTA te ontvangen. Aanvragers daarentegen die bij vergissing met ‘nee’ op enige vraag antwoorden kunnen uitgesloten worden van toegang tot de Verenigde Staten voor een tijd van maximaal vijf jaar, als bepaald zou worden dat de aanvrager geprobeerd heeft de grensautoriteiten van de Verenigde Staten te bedriegen.

Het betwisten van de kosten voor de ESTA

Aanvragers die goedgekeurd worden voor hun ESTA’s kunnen zichzelf nog steeds onvoorziene moeilijkheden op de hals halen indien zij de kosten op hun bank- of kredietkaartafschriften betwisten. Door een terugboeking te bewerkstelligen zal een gemachtigde ESTA door CBP ongeldig verklaard worden aangezien deze als ‘onbetaald’ zal worden beschouwd. De aanvragers kunnen opnieuw een aanvraag indienen, echter, hun volgende ESTA aanvragen kunnen dan automatisch geweigerd worden vanwege de eerder gedane terugboeking van het ESTA honorarium.

Minder kritieke fouten

Onjuist e-mailadres

Als u een onjuist e-mailadres opgeeft maakt dat het onmogelijk voor Customs and Border Protection (CBP) om contact op te nemen met de aanvrager omtrent de stand van zaken met de ESTA aanvraag. Als de aanvrager zich echter realiseert dat hij of zij een fout heeft gemaakt in het e-mailadres kan de informatie bijgewerkt worden.

De vorderingen van de verstrekking van de ESTA niet controleren

Reizigers kunnen kosteloos de vorderingen van hun aanvraag controleren door https://usa-esta.nl/esta-status-controleren te bezoeken. Een ESTA aanvraag moet 24 uur voor vertrek gecontroleerd worden om ervoor te zorgen dat er geen onaangename verrassingen voor de reizigers kunnen voorvallen bij het aan boord gaan van een vliegtuig of schip naar de Verenigde Staten.

Andere onjuiste aanvraaginformatie

Er staan talrijke velden op het ESTA formulier die om de een of andere reden onjuist of onvolledig ingevuld kunnen worden. Bijvoorbeeld het ‘informatie contactpunt in de Verenigde Staten’ is misschien een hotel dat nog niet geboekt is of op dat moment onbekend is.

Dan kunnen de aanvragers improviseren door ‘00000’ op zulke velden in te vullen of ‘ONBEKEND’. De meeste niet kritieke velden kunnen worden bijgewerkt nadat een ESTA aanvraag is ingediend of goedgekeurd.

Conclusie

De meeste veel voorkomende fouten in deze elf punten kunnen door potentiële aanvragers van ESTA beschouwd worden als vanzelfsprekend en eenvoudig te vermijden, het is echter verstandig als de aanvrager zich rekenschap geeft van de mogelijke oorzaken en gevolgen en zijn best doet om op te passen en nauwkeurig te werk te gaan bij het invullen van het ESTA formulier.

Delen

FacebookTwitterYoutube

Doe een aanvraag voor ESTA

ESTA is een vereiste reistoestemming voor in aanmerking komende reizigers die de Verenigde Staten binnenkomen over land, door de lucht of over zee voor bezoeken van minder dan 90 dagen.

Doe een aanvraag voor ESTA